elsqbgenderusr
Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
μενού

Πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης- μια επανάσταση στην εκπαίδευση

Πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης- Μια επανάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης

 

Ο Gardner, καθηγητής Ψυχολογίας της Μάθησης στο Χάρβαρντ και, καθηγητής Ιατρικής και Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστόνης ήταν ο άνθρωπος που απέδειξε ότι η νοημοσύνη μας είναι πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό που ορίζει η «στείρα» μέτρηση του IQ μας. Έδωσε, έτσι, στους ειδικούς το «κλειδί» που ανοίγει την «πόρτα» της ολοκλήρωσης και της ισορροπίας του ατόμου, διατυπώνοντας μια θεωρία η οποία άλλαξε τον χάρτη της εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο: αυτή των πολλαπλών ευφυϊών. Διατύπωσε την άποψη πως δεν είναι ούτε αντικειμενικό ούτε δίκαιο να συρρικνώνονται οι ανθρώπινες ικανότητες σε δυο μόνο παράγοντες, το γλωσσικό και το λογικομαθηματικό, το άθροισμα των οποίων αποτελεί το πηλίκο της νοημοσύνης (IQ) ενός ατόμου, κι αυτό γιατί δεν ανταποκρίνεται στην ποικιλομορφία της ανθρώπινης φύσης.Μίλησε, έτσι ,για οκτώ  νοητικές ικανότητες.

 

           1.Γλωσσική νοημοσύνη

 Είναι σχετική με τις λέξεις, τη γλώσσα και το πώς συνδυάζονται οι προτάσεις μεταξύ τους για να εκφράσουν ιδέες. Όσοι έχουν ανεπτυγμένη γλωσσική νοημοσύνη, είναι ευαίσθητοι στη σημασία των λέξεων, αλλά και στο πώς ακούγονται.

 Προϊόντα: Αφηγήσεις, Μονολογικές παρουσιάσεις, Απαγγελίες, Έμμετρες αποδόσεις Γλωσσοδέτες, Ανάγνωση, Συζήτηση, Διαλεκτικές αντιπαραθέσεις, Ημερολογιακές καταγραφές, Γραπτές εργασίες, Περιλήψεις

 

2. Μαθηματικό-λογική νοημοσύνη

Αφορά τις σχέσεις αιτιών και αποτελεσμάτων και λύσεις προβλημάτων. Όσοι έχουν ανεπτυγμένη λογικομαθηματική νοημοσύνη, λειτουργούν με δεδομένα και με πρακτικό, αλλά και δημιουργικό τρόπο. Προϊόντα: Κατηγοριοποιήσεις, Ιεραρχήσεις, Διερευνήσεις, Αναλύσεις, Συλλογισμοί, Υποθέσεις, Ερμηνείες, Αξιολογήσεις, Συμπερασμοί, Γενικεύσεις, Ποσοτικοποιήσεις, Μαθηματικοί υπολογισμοί: αξίας, μεγέθους, βάρους, απόστασης, χρόνου

 

 3. Μουσική νοημοσύνη

Είναι σχετική με ήχους, ρυθμούς και μελωδίες. Η σκέψη περνά μέσα από το φίλτρο της μουσικότητας, γι' αυτό και υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της μουσικής, των συναισθημάτων και της αντίληψης του κόσμου. Προϊόντα: Ρυθμικές εκφράσεις, Μουσικές αποδόσεις εννοιών, καταστάσεων, Μουσικές επενδύσεις

 

  4. Χωροταξική νοημοσύνη

Υπάρχει η τάση να σκεφτόμαστε με εικόνες και μπορούμε να σχηματίσουμε νοητικά μοντέλα του κόσμου στο μυαλό μας. Τα άτομα με ανεπτυγμένη χωρική νοημοσύνη προσανατολίζονται καλά στο χώρο και μπορούν π.χ. να χωρέσουν πολλά πράγματα σε κάποιο χώρο.

Προϊόντα: Γραφικές αναπαραστάσεις, Μοντελοποιήσεις, Εικαστικές αποδόσεις, Εποπτικές αποδόσεις


   5. Σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη


Όσοι έχουν ανεπτυγμένη κιναισθητική νοημοσύνη, σκέφτονται μέσω της κίνησης και χρησιμοποιούν το σώμα τους με επιδέξιο και εκφραστικό τρόπο.

Προϊόντα:  Δραματοποιήσεις, Κατασκευές, αθλητικές επιδόσεις

 

6. Διαπροσωπική νοημοσύνη

 Είναι απαραίτητη στην αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, στην κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων και στην πρόβλεψη κοινωνικών συνεπειών

 Προϊόντα:. Συλλογικές διαδικασίες, Ομαδικές εργασίες, αλληλοδιδασκαλία, διαπροσωπικές διαμεσολαβήσεις, Διαχείριση κρίσεων

 

7. Ενδοπροσωπική νοημοσύνη

Αναφέρεται στην κατανόηση και τη γνώση του εαυτού μας. Τα άτομα με ανεπτυγμένη ενδοπροσωπική νοημοσύνη δουλεύουν πολύ στη βελτίωση της συμπεριφοράς τους κι ενδιαφέρονται στο πώς αυτή επιδρά στην ψυχολογία των γύρω τους

 Προϊόντα:. Έκφραση συναισθημάτων, Αναπολήσεις, Αναστοχασμοί, Προσωπικές επιλογές, Προσωπικές νοηματοδοτήσεις, Προσωπικοί προγραμματισμοί, Ατομικές εργασίες, αυτοαξιολόγηση, αυτορρυθμιζόμενη μάθηση


   8. Νατουραλιστική νοημοσύνη

 
     
Συνδέεται με την ικανότητα αναγνώρισης των φυσικών μορφών και την τάση επικοινωνίας με τη φύση και τα ζώα. Τα άτομα με ανεπτυγμένη νατουραλιστική νοημοσύνη κατανοούν τα μοτίβα της ζωής και τις φυσικές δυνάμεις.

 Προϊόντα: Παρατήρηση, Αξιοποίηση χαρακτηριστικών περιβάλλοντος, Κατηγοριοποιήσεις

 

Ο συνδυασμός των τύπων ενδοπροσωπικής  και διαπροσωπικής νοημοσύνης είναι αυτό που ονομάζουμε «συναισθηματική νοημοσύνη»  της οποίας χαρακτηριστικά είναι:

  • Η συνεργατική δουλειά σε ομάδες
  • Η ευαισθησία στις διαθέσεις, κίνητρα, συναισθήματα και ψυχοσύνθεση των άλλων
  • Η αποτελεσματική  προφορική ή όχι επικοινωνία
  • Η κατανόηση των άλλων και ο σεβασμός σε κάθε μορφής διαφορετικότητα
  • Η μεταγνωστική ικανότητα
  • Η μεθοδικότητα στη σκέψη και στη λογική
  • Η εμπιστοσύνη στις ικανότητες του
  • Η γνώση η σχετική με τη σημασία της ζωής (entelechy)
  • Οι αρχηγικές ικανότητες και ο θαυμασμός των άλλων.

 

Η θεωρία του Gardner ανατρέπει τις «κανονιστικές» παραδοχές της παραδοσιακής εκπαίδευσης και δημιουργεί σημαντικές ανακατατάξεις, αφού  ο κάθε μαθητής έχει πια το «χώρο» του  και το δικαίωμα να αναπτυχθεί όπως ο ορίζει η προσωπικότητα και ο «μοναδικός» εαυτός του.

Κύλιση στην Αρχή