Ρουμπελάκη Ανθή

Ρουμπελάκη Ανθή

Τρίτη, 02 Ιουνίου 2015 07:40

Ραψωδία κ

Κυριακή, 31 Μαΐου 2015 08:08

Οριστική Έγκλιση Μέσης Φωνής

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

λύ-ομαι

λύ-ει (ῃ)

λύ-εται

λυ-όμεθα

λύ-εσθε

λύ-ονται

λύ-σ-ομαι

λύ-σ-ει (ῃ)

λύ-σ-εται

λυ-σ-όμεθα

λύ-σ-εσθε

λύ-σ-ονται

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

-λυ-όμην

-λύ-ου

-λύ-ετο

-λυ-όμεθα

-λύ-εσθε

-λύ-οντο

-λυ-σάμην

-λύ-σω

-λύ-σατο

-λυ-σάμεθα

-λύ-σασθε

-λύ-σαντο

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

λέ-λυ-μαι

λέ-λυ-σαι

λέ-λυ-ται

λε-λύ-μεθα

λέ-λυ-σθε

λέ-λυ-νται

ἐ-λε-λύ-μην

ἐ-λέ-λυ-σο

ἐ-λέ-λυ-το

ἐ-λε-λύ-μεθα

ἐ-λέ-λυ-σθε

ἐ-λέ-λυ-ντο

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 07:43

Ραψωδία ι

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 07:40

Το ταξίδι του Οδυσσέα

Για να δείτε το ταξίδι του Οδυσσέα στον χάρτη, ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B108/HTML/taksidi/main.html

 

Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε και άλλες δραστηριότητες και παιχνίδια σχετικά με την Οδύσσεια

Κυριακή, 05 Απριλίου 2015 16:50

Ραψωδία θ

Κυριακή, 05 Απριλίου 2015 16:47

Ραψωδία η

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015 07:16

Ραψωδία ζ

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015 07:13

Ραψωδία ε